Ruma: Opština Ruma finansira vantelesne oplodnje

Predsednik Opštine Ruma Slađan Mančić

Na poslednjoj sednici opštinskog veća između ostalog, odlučeno je da će se u budžetu za 2017. godinu naći i sredstva za finsnsiranje naknada troškova za vantelesnu oplodnju. Opština Ruma je jedna od retkih lokalnih samouprava koje žele da na ovaj način pomognu parovima da ostvare potomstvo. Na pomenutoj sednici bilo je reči i o uslovima koje parovi moraju zadovoljavati kako bi mogli da se jave na konkurs, od kojih je osnovni uslov tri neuspela pokušaja začeća vantelesnom oplodnjom, uz medicinski dokaz da je to jedini način da se ostvari željena trudnoća. Drugi uslov je da je par, odnosno žena, koja konkuriše prijavljena kao stanovnik opštine Ruma minimalno godinu dana, a treći uslov je starosna granica za žene koja iznosi 44. godine. Prvi čovek rumske opštine Slađan Mančić istakao je da će iz budžeta za 2017. godinu biti izdvojeno po 220.000 dinara za pokušaj vantelene oplodnje za svaki par koji prođe na konkursu. Kao cilj ove odluke navodi se povećavanje nataliteta, ali i davanje još jedne šanse za roditeljsvo onim parovima kojima je to zaista potrbno.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*