Ruma: Oglas za javnu licitaciju za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta

Predsednik opštine Ruma je 05.08.2016. godine raspisao Oglas za javnu licitaciju za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini.

Pravo učešća u javnom nadmetanju za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini ima:

fizičko lice – koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalazi se u aktivnom statusu najmanje tri godine, sa prebivalištem najmanje tri godine u katastarskoj opštini na kojoj se nalazi zemljište koje je predmet zakupa i koje je vlasnik najmanje 0,5 ha poljoprivrednog zemljišta;

fizičko lice – upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalazi se u aktivnom statusu najmanje tri godine, sa prebivalištem najmanje tri godine na teritoriji jedinice lokalne samouprave koja sprovodi javno nadmetanje, a čija se parcela graniči sa zemljištem u državnoj svojini koje je predmet zakupa;

pravno lice koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalazi se u aktivnom statusu najmanje tri godine, koje je vlasnik poljoprivrednog zemljišta najmanje 10 ha u katastarskoj opštini u kojoj se nalazi zemljište koje je predmet zakupa i ima sedište na teritoriji jedinice lokalne samouprave kojoj pripada ta katastarska opština.

Uvid u dokumentaciju: grafički pregled katastarskih parcela po katastarskim opštinama i spisak parcela po formiranim javnim nadmetanjima (kompleksima), koja su predmet izdavanja u zakup, može se izvršiti u Službi za katastar nepokretnosti Ruma, svakog radnog dana od 08 do 14 časova. Kontakt osobe Aleksandar Ćujić i Đorđe Varničić, tel 022-474-230.

Rok za podnošenje dokumentacije za prijavljivanje je do 12 sati, dana 26.08.2016.godine. Blagovremenim će se smatrati sve prijave koje stignu u pisarnicu Opštinske uprave Opštine Ruma do navedenog roka.

Javno nadmetanje za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta održaće se u zgradi 4. Mesne zajednice Opštine Ruma, ulica Partizanska   br. 41 a, i to:

  1. K.O. Marđelos, Voganj, Pavlovci i Stejanovci dana 29.08.2016.godine sa početkom u 15:30 časova
  2. K.O. Klenak, Vitojevci i Grabovci dana 30.08.2016.godine sa početkom u 15:30 časova
  3. K.O. Platičevo, Nikinci i Buđanovci, dana 31.08.2016.godine sa početkom u 15:30 časova
  4. K.O. Mali Radinci, Putinci i Hrtkovci, dana 01.09.2016.godine sa početkom u 15:30 časova
  5. K.O. Kraljevci, Žarkovac, Dobrinci i Ruma dana 02.09.2016.godine sa početkom u 15:30 časova

Za sve dodatne informacije zainteresovana lica mogu se obratiti u zgradi Opštinske uprave ul. Glavna 107, prvi sprat kancelarija broj 6 ili na broj telefona 022-478-712.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*