Ruma: Održana XXII sednica Opštinskog veća

Na današnjoj sednici Veća usvojeno je nekoliko planskih dokumenata: Odluke o izradi planova detaljne regulacije za naseljena mesta Buđanovci, Žarkovac i „za deo Bloka 3-14-1 u radnoj zoni“ u Rumi. Većnici su dali saglasnost na Statut JP „Komunalac“ u Rumi, čime je on usklađen sa novim Zakonom o javnim preduzećima.

Jednoglasno je podržan i Predlog Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi Opštine Ruma i Opštinskom pravobranilaštvu Opštine Ruma. Načelnik Opštinske uprave Dušan Ljubišić je kazao da se izmenom sistematizacije želi postići bolji i efikasniji rad Opštinske uprave, ali da je bilo potrebno da se ona uskladi sa novim zakonskim odredbama, s obzirom da od 1. marta 2017. godine poslovi overe potpisa, rukopisa i prepisa prelaze u nadležnost javnih beležnika.

Takođe, shodno zakonu sistematizovano je i radno mesto sportski inspektor, koji će se obavljati inspekcijski nadzor nad primenom zakonskih i podzakonskih propisa, kojima se uređuje delatnost sporta.

Usvojena je i Odluka o angažovanju eksternog revizora za reviziju završnog računa budžeta Opštine Ruma za 2016. godinu, a data je i saglasnost na izmene Plana javnih nabavki za 2017. godinu Opštinske uprave Opštine Ruma(naknadno dobijena sredstva za rekultivizaciju zemljišta u K.O. Klenak) i na izmene Plana javnih nabavki za 2017. godinu Predsednika Opštine Ruma(prvobitnom odlukom tehničkom greškom izostavljen sitni inventar iz plana).

Doneta je i Odluka o usvajanju Konsecionog akta za poveravanje obavljanja delatnosti javnog prevoza putnika na teritoriji Opštine Ruma i o pokretanju postupka dodele javnog ugovora o javno – privatnom partnerstvu sa elementima koncesije.

Članovi Veća su izglasali i nekoliko odluka iz oblasti inspekcijskih poslova. Donete su Odluke:

– o izmenama i dopunama Odluke o radnom vremenu u ugostiteljskim, trgovinskom i zanatskim objektima;

– o izmenama i dopuna Odluke o održavanju čistoće na teritoriji Opštine Ruma;

– o izmenama i dopunama Odluke o uređenju i zaštiti komunalnih i javnih objekata;

– o izmenama i dopunama Odluke o pijacama i vašaru.

Odlukama su propisane fiksne kazne, što nije bio slučaj u prethodnim odlukama, a što je neophodan uslov za izdavanje prekršajnih naloga. Iznosi novčanih kazni su utvrđeni na osnovu dosadašnjeg iskustva i presuda prekršajnog organa.

Ukoliko fizičko lice, preduzetnik ili pravni subjekat plati kaznu u roku od 8 dana, polovina propisane kazne se briše. Stoga ukoliko preduzetnik dobije kaznu od 5.000 dinara za nepoštovanje radnog vremena, on ima mogućnost da u roku od 8 dana uplati 2.500 dinara, čime će izmiriti svoja dugovanja. Ukoliko ne uplati polovinu sredstava u roku od 8 dana, biće dužan da kaznu izmiri u celosti.

Rešenjem o pribavljanju građevinskog zemljišta u javnu svojinu Opštine Ruma po tržišnoj ceni putem neposredne pogodbe dogovorena je kupovina male parcele pored Doma zdravlja „Ruma“, čija je vrednost procenjena na nešto malo preko 28.000 dinara.

Veće je odobrilo FK „Jedinstvo“ Kraljevci sredstva u iznosu od 50.000 za proslavu klupskog jubileja.

(izvor: www.ruma.rs)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*