Ruma: Održana sednica Socijalno-ekonomskog saveta

Socijalno – ekonomski savet Opštine Ruma dao je na današnjoj sednici pozitivno mišljenje na Predloge odluka o naknadama za korišćenje javne površine; na izmene i dopune Odluke o lokalnim komunalnim taksama i Lokalni akcioni plan za zapošljavanje Opštine Ruma za 2019. godinu.

Šefica Odeljenja za urbanizam i građenje Jelena Brkljač, izvestila je članove SES-a da se Odluka o naknadama za korišćenje javne površine prvenstveno donosi sa ciljem usklađivanja sa novim zakonskim propisima, te da visina naknada nije povećavana i da je na istom nivou kao u 2013. godini.

Ona je istakla da su iznosi daleko ispod onih koje je propisao zakonodavac, pa tako za korišćenje javne površine po osnovu zauzeća građevinskim materijalom maksimalan propisan iznos je 180 dinara, a u rumskoj, lokalnoj odluci je on na nivou iz 2013. godini i iznosi 10 dinara po metru kvadratnom. „Po osnovu korišćenja prostora na javnoj površini u poslovne i druge svrhe zakonodavac je maksimalno predvideo 122 dinara, kod nas za prvu zonu naknada je 12 dinara po metru kvadratnom“, rekla je Jelena Brkljač.

Sednica SES-aŠefica Odeljenja za lokalne javne prihode Mileva Kovačević, takođe je naglasila da su izmene i dopune Odluke o lokalnim komunalnim taksama potrebne kako bi se odluka usaglasila sa novom zakonskom regulativom, te da nema povećanja komunalnih taksi.

Lokalni akcioni plan za zapošljavanje poslodavcima i sindikalistima je predstavila šefica Odeljenja za finansije, privredu i poljoprivredu Biljana Damjanović. Ona je kazala da je Opština Ruma u 2019. godini opredelila 15 miliona dinara za finansiranje stručne prakse(10 miliona) i javnih radova(5 miliona).

Kao i do sada na sednici se razgovaralo i o aktuelnoj privrednoj situaciju u Opštini Ruma. Predsedavajući Socijalno – ekonomskog saveta Drago Tešić, pohvalio je angažman Opštine Ruma u otvaranju novih radnih mesta u realnom, privrednom sektoru. Tešić je pozvao velike kompanije i strane investitore da uzmu veće učešće u socijalnom dijalogu, jer je to, kako smatra, u interesu i lokalne samouprave i radnika, ali i samih poslodavaca.

Izvor: ruma.rs

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*