Ruma: Održana 36. sednica Opštinskog veća.

Članovi Opštinskog veća u Rumi na jučerašnjem zasedanju između ostalog usvojili su i predlog zaključka o ustupanju dve rotacione kosačice Javnom preduzeću „Komunalac“ dobijene od Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj. Njihova vrednost je blizu 200 hiljada dinara, a koristiće ih radne jedinice „Zelenilo“.

Donet je i Zaključak o ustupanju pumpne stanice JP „Vodovod“ Ruma. Opština Ruma je u svrhu stvaranja boljih uslova života za sve građane njene opštine finansirala izgradnju pumpne stanice za podizanje pritiska u Stejanovcima i sada je upravljanje njome poverila javnom preduzeću „Vodovod“.

Članovi gradske vlade dali su i zeleno svetlo na rešenje o pribavljanju građevinskog zemljišta u javnu svojinu. Pribavljanje zemljišta će omogućiti proširenje groblja u Platičevu.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*