Рума добила средства од Покрајине за водоснабдевање и уређење атарских путева

Општина Рума је недавно од Покрајинске владе добила средства за побољшање водоснабдевања и уређење атарских путева и отресишта у овој години. Уговоре је представницима 31-не локалне самоуправе у Војводини уручио председник Покрајинске владе Игор Мировић, а реч је о уговорима чија је укупна вредност милијарду и 227 милиона динара, од чега је Покрајинска влада определила готово 794 милиона, а остатак локалне самоуправе.

 

У овиру програма изградње, санације , реконструкције и израде техничке документације водних објеката у јавној својини и објеката фекалне канализације општина Рума је од покрајние добила 14, 500.000 хиљада динара, за израду пројектно-техничке документације за изградњу магистралног цевовода, којим би било значајно побољшано водоснабдевање у делу Општине Рума и Општине Ириг. Укупна вреднос тог пројекта је 19,5 милиона динара, а уједно одобрена су средства у износу од 18,5 милиона динара за уређење атарских путева И отресишта у тој општини.

Уговоре је представницима локалних самоуправа уручио председник покрајиснке Владе Игор Мировић, а ради се о уговорима чија је укупна вредност милијарду и 227 милиона динара, од чега је Покрајинска влада определила готово 794 милиона, а остатак локалне самоуправе.

Овоме додајмо и податак да је од укупног износа средстава, за реализацију 18 пројеката за водне објекте и пет пројеката за објекте фекалне канализације опредељено 665 милиона динара, док је вредност 22 уговора за уређење атарских путева и отресишта 561, 8 милиона динара.

Златко Марковиновић