Rešavanje problema kanala Jarčina u Jarku

Crpna stanica na Savi u Jarku puštena je danas u rad kako bi vodom snabdevala presušeni kanal Jarčinu.

Crpna stanica se nalazi na 650 metara nizvodno  od kanala i time će se rešiti problem mestana Jarka koji koristi vodu iz kanala za navodnjavanje povrća. Osim toga, upumpavanjem vode u kanal delimično ce biti rešen i problem pomora ribe i biljnog sveta u Jarčini. Grad Sremska Mitrovica finansiraće utrošak električne struje za rad pumpi, a preduzeće Agroruma je ustupilao stanicu na korišćenje.

To je privremeno resenje ovog probleme, dok se ne rese imovinski odnosi u vezi sa samom crpnom stanicom.

Gradonačelnik Sremske Mitrovice Vladimir Sanader obišao je stanicu sa direktorom vodoprivrednog preduzeće Hidrosrem Goranom Zvonarom.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*