Raspisan javni oglas za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini za područje opština Ruma

Prvog februara raspisan je javni oglas za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini za područje opštine Ruma. Ukupna površina koja je u ponudi za zakup je 540 hektara, a Prijavljivanje se vrši isključivo elektronski, kroz aplikaciju Digitalno javno nadmetanje, putem računara ili mobilnih uređaja. U aplikaciji su dostupne sve informacije o parcelama koje su u ponudi za zakup, uključujući i geografski prikaz na satelitskim podlogama, što zainteresovanim ponuđačima omogućava da utvrde tačan položaj, izgled i lokaciju zemljišta na terenu. Detaljno korisničko i video uputstvo za korišćenje aplikacije dostupno je na sajtu Uprave. Rok za prijavu je 09.02.2022. godine. Otvaranje ponuda, odnosno kreiranje rang liste najpovoljnijih ponuđača zakazano je za 24.02.2022. u 10 časova.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*