POLOŽAJ OSOBA SA INVALIDITETOM – OSVETLIMO IH; Sertifikati o uspešno završenoj obuci o osnovama znakovnog jezika

Program finansiran od strane Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Svečana dodela potvrda o uspešno završenoj obuci o osnovama znakovnog jezika stručnjacima iz Sremske Mitrovice koji rade na zaštiti od nasilja u porodici održana je u Gradskoj kući u Sremskoj Mitrovici. Trodnevnu obuku o osnovama znakovnog jezika uspešno je završilo 11 stučnjaka iz Sremske Mitrovice koji rade na zaštiti od nasilja u porodici.
Osnovna obuka o znakovnom jeziku je sprovedena u Sremskoj Mitrovici i u saradnji sa društvom tumača i prevodilaca Novog Sada a uz podršku gradske uprave za zdravstvenu i socijalnu zaštitu grada Sremska Mitrovica, a sve u okviru projekta koji je u organizaciji Iz kruga Vojvodine, koji se sprovodi uz finansijsku podršku Evropske komisije, a kroz taj projekat radimo na unapređenju podrške za žene i devojčice sa različitim oblicima invaliditeta koje imaju iskustvo nasilja – navela je Ivana Zelić iz organizcije Iz kruga Vojvodine.
Stručnjaci su se tokom obuke upoznali sa zajednicom i kulturom gluvih, načinom komunikacije i ovladali osnovama znakovnog jezika.
Obuku je sprovelo Društvo tumača i prevodilaca za znakovni jezik, uz podršku Gradske uprave za zdravstvenu i socijalnu zaštitu grada Sremska Mitrovica.
Posle uspešno završene obuke o osnovama znakovnog jezika, stručnjaci koji rade na zaštiti od nasilja u porodici su spremni da komuniciraju sa gluvim osobama i da im na efikasan način pruže adekvatnu pomoć.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*