Poljoprivrednici mogu dobiti dozvolu za rad potokom zabrane kretanja

U slučaju obavljanja neophodnih poslova iz oblasti stočarstva tokom perioda zabrane kretanja, svaki poljoprivredni proizvođač je dužan da podnese zahtev za odobrenje kretanja Sektoru za poljoprivrednu inspekciju. Internet adresa za podnošenje elektronskog zahteva za odobrenje kretanja za poljoprivredne proizvođače iz oblasti stočarstva je : http://stocarstvo.registar-uzb.rs/. Dozvola kretanja će važiti samo za navedeni dan u periodu od 20:00 do 05:00 časova. Rok za odgovor na podneti zahtev je do 48 časova od prijema poruke.Svako lice koje bude dobilo dozvolu za rad tokom zabrane kretanja biće obavezno da tokom kretanja sa sobom ima i radni nalog koji mora da sadrži: ime i prezime zaposlenog, broj lične karte, Jmbg, prebivalište (mesto, ulica), tačnu lokaciju sa adresom zasada, farme ili pčelinjaka na koju se zaposleni upućuje,period, odnosno vreme rada, opis radova, ime preduzeća/gazdinstva u čije ime zaposleni obavlja radove, datum obavljanja radova (dan/mesec/godina), podaci o gazdinstvu- BPG, grad, mesto, adresa.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*