Pokrajinski konkursi za poljoprivrednike

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je dva nova konkursa namenjena vojvođanskim poljoprivrednicima.

KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE NABAVKE KONSTRUKCIJA I OPREME ZA BILjNU PROIZVODNjU U ZAŠTIĆENOM PROSTORU NA TERITORIJI AP VOJVODINE U 2019. GODINI

Predmet konkursa jeste dodela bespovratnih sredstava za sufinansiranje nabavke konstrukcije za objekte zaštićenog prostora, višegodišnjih, višeslojnih folija za pokrivanje objekata zaštićenog prostora, folija za senčenje i sprečavanje gubitka toplote, mreža za senčenje objekta, sistema za navodnjavanje „kap po kap”, sistema za prihranu, sistema za zagrevanje, stolova za proizvodnju rasada, instrumenata za merenje nivoa CO2, temperature supstrata i vazduha,kao i vlage, saksija, kontejnera za proizvodnju rasada, oslonaca za povrće (mreža i kolja).

Bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 60% od prihvatljivih troškova investicije, odnosno  fizička lica, preduzetnike i pravna lica, čija je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, žene nosioci registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i fizičko lice i osnivač pravnog lica mlađe od 40 godina bespovratna sredstva za podršku investicija utvrđuju se u iznosu do 70% od prihvatljivih troškova ivesticije.

Tekst konkursa i konkursna dokumentacija:

http://www.psp.vojvodina.gov.rs/VestiCyr.aspx?Id=21962

KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA OPREMANjE STOČARSKIH FARMI U AP VOJVODINI U 2019. GODINI

Predmet konkursa je dodela bespovratnih sredstava za sufinansiranje: opremanja govedarskih farmi, opremanja svinjarskih farmi, opremanja ovčarskih farmi, opremanja kozarskih farmi, opremanja živinarskih farmi, nabavke opreme za mužu, nabavke opreme za hlađenje i skladištenje mleka, nabavke opreme za izđubravanje, nabavka opreme za pripremu, rukovanje i distribuciju koncentrovane i kabaste stočne hrane na gazdinstvu.

Bespovratna sredstva za opremanje stočarskih farmi po ovom Konkursu utvrđuju se u iznosu do 60% od prihvatljivih troškova investicije. Za podnosioce prijava: fizička lica, preduzetnike i pravna lica, čije je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, žene nosioci registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i fizičko lice i osnivač pravnog lice mlađi od 40 godina bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 70% od prihvatljivih troškova investicije (u slučaju da pravno lice ima više osnivača i ukoliko je samo jedan osnivač stariji od 40 godini, a drugi mlađi, bespovratna sredstva utvrđuju se u iznosu do 60% od prihvatljivih troškova investicije).

Tekst konkursa i konkursna dokumentacija:

http://www.psp.vojvodina.gov.rs/VestiCyr.aspx?Id=21960

Prilikom razmatranja podnetih prijava za ostvarivanje bespovratnih sredstava, priznavaće se samo investicije realizovane nakon 01.01.2019. godine.

Konkursi su otvoreni do utroška sredstava, a zaključno sa 15.03.2019. godine.

Poljoprivrednici sa teritorije Grada Sremska Mitrovica, administrativno tehničku pomoć i više informacija o konkursima mogu dobiti u prostorijama Agencije za ruralni razvoj Grada Sremska Mitrovica, na adresi Svetog Dimitrija br.6 (zgrada DDOR osiguranja) ili putem telefona 610-573.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*