Покрајина одобрила средства за школу у Засавици и Шпицер башту у Беочину

Данас је одржана седница Покрајинске владе, на којој су опредељена средства за различите намене. Између осталог, 25,2 милиона је издвојено за санацију спортских терена у неколико градова и општина у Војводини, а у Срему, средства су опредељена за санацију спортских терена и трибина у оквиру Шпицер баште у Беочину, док је 5,9 милиона опредељено за радве на спортском школском терену у издвојеном одељењу Основне школе „Добросав Радосављевић Народ“ у Засавици.

Од већих инвестиција опредељена су и средства за решавање водоснабдевања Бачког Новог Села у Општини Бач и за реконструкцију постојећог система грејања у бањи „Русанди“.