Ruma: Pokloni za Mobilni tim za inkluziju Roma

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) je 11. marta 2019. godine uručila 30 automobila i računara gradovima i opštinama koje imaju formirane mobilne timove za inkluziju Roma, a u cilju podizanja njihovog kapaciteta i adekvatnog funkcionisanja. Vozila fiat tipo i računare donirala je Evropska unija u okviru Programa „Podrška EU inkluziji Roma – Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma“, koji realizuje SKGO, a glavni korisnik je Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Opština Ruma je jedna od 30 lokalnih samouprava koje su dobile ovu donaciju. Mobilni tim za inkluziju Roma je već formiran kako u Rumi tako i u preostalih 29 opština. Svrha ovih timova jeste da obilaze socijalno ugrožene kategorije, pre svega Rome. Sam tim je sačinjen od strane ljudi čije institucije i ustanove se već dugi niz godina bave kako Romima tako i drugim socijalno ugroženim kategorijama. Njihov osnovni zadatak jeste da dođu do tih ljudi budući da su oni za sam sistem socijalne zaštite u većini slučajeva nevidljivi. To su socijalni radnici, koordinatori za romska pitanja, psiholozi i svi drugi saradnici.

– Ova donacija je sa jedne strane potvrda naših napora, jer niko vam neće ništa pružiti ukoliko se vi sami ne trudite i ne krenete nešto da radite. Mi smo lokalna samouprava koja daje preko 130 miliona dinara u okviru samog sektora socijalne zaštite i svakako da ćemo i ubuduće nastaviti sa tim ulaganjima i dosadašnjim naporima, rekao je Vojislav Mioković, šef Kabineta predsednika opštine Ruma.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*