Podrška privrednim subjektima u vidu subvencionisanja kamate na kratkoročni kredit

Mera podrške privredi za ublažavanje posledica pandemije COVID-19, koju Grad Sremska Mitrovica realizuje tokom 2020. godine, je subvencionisanje kamate na kratkoročne kredite namenjene finansiranju razvoja privrednih subjekata sa teritorije Grada. U pitanju su krediti ročnosti do 24 meseca u visini od 200 hiljada do milion dinara, namenjeni za finansiranje tekuće likvidnosti i obrtnih sredstava, a korisnici ovih kredita su preduzetnici, mala i mikro pravna lica sa sedištem na teritoriji Grada, registrovani za proizvodnu, prerađivačku, uslužnu i ugostiteljsku delatnost, sem trgovine.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*