Подршка од Покрајине за фестивал тамбураша и музичких друштава у Руми

Да је Рума Град фестивала потврђује и чињеница да је Културни центар „Брана Црнчевић“ у Руми добио од Покрајинске владе подршку за реализацију програма у области музичког стваралаштва, конкретно за реализацију Фестивала тамбурашких оркестара Србије и Фестивал музичких друштава Војводине који се одржавају у новембру сваке године. 

Рума је добила 300.000 динара.
 Средства су добијена по конкурсу за савремено стваралаштво, а приликом доделе уговора истакнуто је да је за ову неману из покрајинског буџета издвојено 135 милиона динара, што је за 37 милиона више у односу на претходне.
Током прошле године тамбура и тамбурашка пракса уписани су у баштину УНЕСКО, као нематеријално културно добро, што говори у прилог важности одржавања ових фестивала.
У таквим условима треба истаћи да Рума има два тамбурашка састава – ГТО Бранко Радичевић и ХКПД „Матија Губец“, што говори о традицији тамбуре на овом простору,али и напорима да се ово нематеријално културно добро очува, као и кроз фестивале с обзиором на то да ће ове године бити одржан 58. Фестивал музичких друштава Војводине, док се Фестивал тамбурашких оркестара Србије у Руми одржава још од 1989. године.
Фото/ архива
Весна Самарџија