Почео са радом Агробизнис инкубатор у Сремској Митровици

Потпредседник Покрајинске владе и председник Савета за координацију и праћење активности у области економског развоја на територији АП Војводине Бранко Ћурчић присуствовао је данас првој седници Скупштине друштва Агробизнис инкубатора Сремска Митровица, на којој је усвојен програм рада овог бизнис инкубатора, који је покренут с циљем подршке малим и средњим пољопривредним произвођачима.

Агробизнис инкубатор у Сремској Митровици основан је управо на иницијативу Савета за координацију и праћење активности у области економског развоја на територији АП Војводине, како би се подстакао развој малих и средњих пољопривредних произвођача, створили услови за привлачење инвестиција у области пољопривреде и ефикаснији наступ на тржишту, промовисало предузетништво, удруживање и развој у сектору пољопривреде, примарне прераде пољопривредних производа и агротуризма.

Потпредседник Ћурчић је казао да је идеја да Агробизнис инкубатор својим радом у оквиру пољопривреде и пратећих делатности допринесе друштвено-економском развоју региона у коме се као центар налази град Сремска Митровица.

„Агробизнис инкубатор треба да постане центар за развој иновативног предузетништва у оквиру агробизниса, да омогући динамичан проток информација и створи основе за коришћење постојећих материјалних, финансијских и, на првом месту, људских ресурса“, рекао је Ћурчић.

Он је додао да је план да процес инкубације агробизниса обезбеди заједничке објекте и опрему, развој пословања, приступ тржишту и услуге процене технологије, финансијске услуге, као и менторство и умрежавање.

Сходно томе, предвиђено је да Агробизнис инкубатор у Сремској Митровици у првој фази рада подржи сарадњу између предузетника унутар Инкубатора, као и умрежавање са спољним партнерима, затим да пружи подршку за организацију скупова и подстакне међусобну комуникацију чланова Инкубатора у циљу изградње и јачања предузетничке климе и културе.

Чланови Инкубатора имају могућност коришћења пословног простора и администрације без надокнаде или по повољнијим условима од тржишних, а на располагању ће им бити и пословно-саветодавне и административне услуге.

Међу најзначајнијим услугама које ће пружати Агробизнис инкубатор јесу услуге маркетинга и брендирања производа, а веома важан сегмент рада биће организација тренинга и обука.

На седници Скупштине друштва Агробизнис инкубатора, која је одржана у Градској кући у Сремској Митровици, донет је финансијски план овог бизнис инкубатора за 2022. годину.

Извор/ Фото/ Покрајинска влада