Opština Ruma finansira nabavku protivgradnih raketa

Opština Ruma će i ove godine finansirati nabavku protivgradnih raketa za odbranu useva od grada. Na telefonskoj sednici Opštinskog veća donet je zaključak kojim lokalna samouprava opredeljuje 1,5 miliona dinara za nabavku raketa za aktivnost Podrška za sprovođenje poljoprivredne politike u lokalnoj zajednici. Nabavku raketa će sprovesti Opštinska uprava, a one će se bez naknade ustupiti na trajno korišćenje Hidrometeorološkom zavodu Srbije, radi organizovanja odbrane od grada na teritoriji Opštine Ruma. Rakete će se koristiti za odbranu od leda preko postojećih 12 protivgradnih stanica na teritoriji Opštine Ruma, a ako ne budu iskorišćene u ovoj, preneće se u narednu kalendarsku godinu.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*