Општина Беочин добила средства покрајине за решавање проблема дивљих депонија у Сусеку и Лугу и за канализацију отпадних вода у Сусеку

У Покрајинском секретеријату за урбанизам и заштиту животне средине 27 општина је  у Војводини добило уговоре за подршку пројектима у области заштите животне средине. Средства су додељена у оквиру два конкурса, за санацију дивљих депонија и за управљање комуналним отпадним водама, а укупна вредност коју је наша општина добила је 3 700 000 динара.

Ова средства ће бити усмерена на суфинансирање пројекта санације дивљих депонија у насељима Сусек и Луг за које је уговором предвиђено 1 500 000 динара као и за израду пројектно-техничке документације за израду канализације отпадних вода у Сусеку за које је Секретаријат издвојио 2 200 000 динара.

Представницима локалних самoуправа уговоре је уручио помоћник покрајинског секретара за урбанизам и заштиту животне средине Немања Ерцег а уговоре је потписала председница општине Беочин Биљана Јанковић.

Овим конкурсом Покрајински секретаријат пружио је подршку реализацији 36 пројеката који ће бити реализовани у 27 општина широм Војводине а за потребе суфинансирања издвојено је 110 000 000 динара.

Неадекватно управљање отпадом и стварање дивљих депонија један су од највећих проблема са којим се суочавају готово сви градови и мање средине у Србији. Ови пројекти ће у доброј мери омогућити почетак решавања дугогодишег проблема стварања дивљих депонија и у нашој општини као и питање прераде отпадних вода.