Održana sednica Opštinskog veća u Rumi

Od Pokrajinske vlade 1.100.000 dinara , stiglo je u rumsku opštinsku kasu krajem decembra 2019. godine, za projekat video nadzora na jednoj od rumskih raskrsnica, čija je ukupna vrednost 1.500.000 dinara. Učešće Opštine Ruma je oko 400.000. dinara, a ta sredstva su obezbeđena iz tekuće budžetske rezerve.
Na održanoj sednici Opštinskog veća u Rumi, pred većnicima se našlo 15 tačaka dnevnog reda, među kojima je i predlog Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, koja je izazvala najviše reakcija.
Za taj projekat potrebno je i učešće Opštine, a s obzirom na to da su sredstva stigla krajem prošle godine, nakon već usvojenog budžeta za 2020. godinu, potrebna sredstva se obezbeđuju iz tekuće budžetske rezerve, obrazložila je šefica odeljenja za finansije Opštine Ruma, Marijana Kolundžija.
Načelnik Opštinske uprave, Dušan Ljubišić, obrazložio je značaj projekta postavljanja video nadzora na raskrsnicama u Rumi, te dodao da se iz lokalne samouprave trude da u potpunosti obezbede grad na ovaj način. Kako kaže, ovaj projekat trebalo bi da bude realizovan u toku ove godine.
Na sednici Opštinskog veća usvojen je i predlog Zaključka o prenosu ulaganja u kapitalno održavanje objekta za obrazovanje Osnovnoj školi „Jovan Jovanović Zmaj“ Ruma, Osnovnoj školi „Dušan Jerković“ Ruma, zatim predlog Zaključka o prenosu prava javne svojine bez naknade PS Ruma, predlog Odluke o sufinansiranju projekata iz budžeta opštine Ruma radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja u 2020. godini, nekoliko saglasnosti za plan javnih nabavki, predlog Zaključka o davanju saglasnosti na Godišnji program uređenja, održavanja i zaštite javnih zelenih površina na području naselja Ruma, a usvojena je i Inicijativa o pokretanju postupka pribavljanja nepokretnosti u javnu svojinu Opštine Ruma.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*