Одлука о порезу на имовину у 2023. години на подручју румске општине

На једној од последњих седница Општинског већа усвојена је Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2023. годину на територији Општине Рума.

Како је појаснила председница Општине Рума Александра Ћирић, нису промењене цене за прве три зоне, већ само за четврту зону, где је утврђено да је цена за грађевинско земљиште 950 динара по метру квадратном, док је за пословне зграде и и грађевинске објекте који служе за обављање делатности цена 15.595 динара по метру квадратном.

„Цена квадратног метра да повећава се обзиром да смо суочени у свим деловима земље  и у другим локалним самоурпавама  да се повећавају те цене. То се пре свега односи на цену грађевинског  земљишта. Заиста смо псотали веома популарна и повољна пословна клима будући да се  налазимо на раскршћу важних  саобраћајница у међуречју две велике реке. Када се заврши Фрушкогорски коридор ми ћемо постати веома погодно место за пoсловање и улагање и сходно томе било је очекивано д асе повећа цена грађевинског земљишта“, рекла је председница општине Александра Ћирић.