Najčistiji oblik sreće je kreativnost, a kreativnošću se postiže uspeh! – NAGRADE OPET U SREMU!

Zavod za javno zdravlje Sremska Mitrovica kao regionalna ustanova za teritoriju okuga za koju je osnovana, ima svoje strateško usmerenje, a to je da bude među vrhunskim ustanovama u oblastima preventivne zdravstvene zaštite kroz aktivno učešće u nacionalnim konkursima na različite teme iz oblasti promocije zdravlja. Sve ovo, Zavod za javno zdravlje Sremska Mitrovica, kao ustanova na više nivoa zdravstvene zaštite je i dokazala, učestvujući i pobeđujući na prethodno raspisanim konkursima.

I pored izuzetno teške epidemiološke situacije izazvane virusom SARS – CoV2 i proglašenjem vanrednog stanja u Republici Srbiji u 2020. godini, Zavod za javno zdravlje Sremska Mitrovica obeležavao je značajne datume iz Kalendara javnog zdravlja, poštujući sve epidemiološke mere.

U 2020. godini povodom obeležavanja Svetskog dana hrane 16. oktobra, raspisan je konkurs za izbor najboljih likovnih i literarnih radova
za decu predškolskih ustanova i učenike osnovnih škola. Konkurs je raspisan pod sloganom “Zdravlje na usta ulazi”, a u saradnji sa svojim nadležnim institucijama i partnerima sa okruga. Posle prvog koraka i u izboru najboljih radova na okružnom nivou, radovi su prosleđeni i na Republički nivo takmičenja. U prethodnim danima stiglo je i obaveštenje da smo i ovog puta među najboljima u Republici Srbiji. Naši učenici opet su pokazali veliki uspeh na Republičkom takmičenju. Nagrađena deca na ovom konkursu su Jelena Topalović, učenica VIII/1 razreda osnovne
škole “Dobrosav Radosavljević-Narod”, Mačvanska Mitrovica, koja je osvojila 3. mesto i Sanja Pavlica, učenica II/2 razreda osnovne škole “Branko Radičević” iz Šida koja je osvojila 1. mesto. Uspešna deca nagrade su osvojila za svoje likovne radove.

Cilj konkursa je da se podstakne zdravstveno vaspitni rad u predškolskim
ustanovama i osnovnim školama na temu pravilne ishrane kao i da se od najranijeg detinjstva promovišu zdravi stilovi života. Samo partnerskim radom i pristupom u oblasti promocije zdravlja možemo biti najbolji i uspešni. Svaka naša aktivnost, kao i ove nagrade, i u doba epidemije izazvane korona virusom, samo su dokaz da Zavod za javno zdravlje Sremska Mitrovica odlično sarađuje sa svim svojim partnerima. Ovakav odnos je podsticaj za dalja napredovanja.
Iskrene čestitke nagrađenoj deci i njihovim mentorima!

Pomoćnik direktora za medicinska pitanja ZZJZ
Dr Branka Malbašić Zečević
spec. socijalne medicine

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*