Mitrovačka turistička organizacija: Kulturno povezivanje gradova

cof

Turistička organizacija Grada Sremska Mitrovica bila je danas domaćin radionice u okviru Projekta „C via C“ koji finansira program Evropa za građane, mera „Bratimljenje gradova“. Na radionici je prezentovan koncept, učesnici, teme i ciljevi projekta.

“C Via C“ je skraćeni naziv projekta „Povezivanje građana i gradova putem kulture za inkluzivni rast“. POU Varaždin je voditelj projekta, dok su partneri: Ljudska univerza Ormož (LUO) iz Ormoža, Slovenije, Ljudska univerza Ptuj (LUP) iz Ptuja, Slovenije, Muramenti Nemzetiségi Területfejlesztési Társulás iz Tótszerdahely, iz Mađarske i Turistička organizacija Grada Sremska Mitrovica iz Sremske Mitrovice, Srbije.

Projekat se fokusira na ulogu koju kultura igra u lokalnom razvoju (radna mesta, ekonomski razvoj, jačanje identiteta) i naglašava ulogu EU u unapređenju kulturnih aktivnosti na lokalnom nivou, u skladu sa evropskom godinom kulturnog nasleđa.

Projekat promoviše ključne vrednosti EU koje čuvaju kulturu i koje ujedinjuju građane (interkulturalni dijalog, volontiranje, inkluzivni rast). Takođe će se baviti zabludama koje se odnose na kulturne aktivnosti, jer mnogi građani u partnerskim regijama vide kulturu kao važnu, ali pogrešno shvataju kako ona pokreće zapošljavanje i rast. U mnogim mestima nedostaje formalna saradnja sa građanima, udruženjima, privatnim sektorom, institucijama… te će se kroz prezentacije, panel diskusije i radionice, učiti na primerima dobre prakse (&know-how).

Za partnere, kultura predstavlja nove mogućnosti za povezivanje gradova i regiona, te projekat ima za cilj da poboljša angažovanje građana u kulturnim aktivnostima u skladu sa vrednostima EU i poboljša saradnju između gradova u njihovim naporima da sačuvaju i promovišu kulturno nasleđe.

U projekat je uključeno 184 građana iz Hrvatske, Mađarske, Slovenije i Srbije. Ključne aktivnosti uključuju radionice pre događaja, sastanke partnera i trodnevni događaj (prezentacije, panel diskusija, kulturni kviz, 2 radionice sa grupnim aktivnostima za unapređenje saradnje, konferencija za štampu). Kroz grupni rad, interakcije, učenje zasnovano na scenariju i druge aktivnosti, građani će formirati nove veze, kreirati smernice za brendiranje kulture i aktivnosti koje unapređuju kulturu.

Projekat će proizvesti Sporazum o mreži i dokument o smernicama (brendiranju) koji će osigurati nastavak saradnje i aktivnosti  između partnera u pogledu očuvanja i unapređenja kulture.

Turistička organizacija Grada Sremska MItrovica je na predlog Bojane Lanc, koordinatorke RRA Srem, partnera na projektu, jer je, pre svega, primer dobre prakse. Mi, timski, angažovanjem širokog ljudskog potencijala, udruživanjem civilnog i javnog sektora, uspešno realizujemo značajne kulturne manifestacije u gradu. Posebno je dobar primer festival „Carski Sirmijum grad legendi“ koji okupi na stotine učesnika iz našeg grada. Iz tog razloga će  glavnom događaju u Varaždinu, iz Sremske Mitrovice učestvovati i naši saradnici: predstavnica mladih, umetnici, predstavnici pojedinih institucija kulture, Agencije za ruralni razvoj grada i kreatori suvenira.

-Verujem da će nam ovaj projekat doneti nove ideje, ali i mogućnosti, da kroz nove, zajedničke projekte obezbedimo sredstva evropskih fondova za unapređenje i poboljšanje kulture i života u našem Gradu. Takođe verujem da ćemo uspostaviti i lepe saradničke i prijateljske odnose sa ostalim učesnicima iz regiona – ističe Svetlana Sabo, v.d.diretora Turističke organizacije Grada Sremska Mitrovica.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*