Licitacija za državno poljoprivredno zemljište ove godine „Online“

U Rumi je raspisan oglas za prvi krug licitacije za davanje u zakup državnog poljoprivrednog zemljišta. Rok za predaju dokumentacije po oglasu je 17. februar. U ponudi je 695,38 hektara zemljišta u 581 šifri nadmetanja. Početne cene variraju od 3 do skoro 24.000 dinara po hektaru. Rok za prijavljivanje i podnošenje dokumentacije u Aplikaciju je do 17. februara u 15:00 sati. Javno nadmetanje na „online“ platformi održaće se 25. februara sa početkom u 10 časova za sve katastarske opštine u kojima se nalazi ponuđeno zemljište. Na dan otvaranja ponuda iz Aplikacije se prema visini ponude automatski formira rang lista ponuđača za koje je utvrđeno da ispunjavaju uslove za zakup i korišćenje poljoprivrednog zemljišta. Rang lista ponuđača objavljuje se na zvaničnoj veb – prezentaciji Uprave za poljoprivredno zemljište i sadrži spisak lica koji ispunjavaju uslove za ostvarivanje prava zakupa i korišćenja poljoprivrednog zemljišta rangiranih prema visini ponude, vreme dostave zahteva kao i spisak lica koja ne ispunjavaju uslove za ostvarivanje prava zakupa poljoprivrednog zemljišta.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*