Inđija: Utvrditi odgovornost prethodnih direktora javnih preduzeća

Predsednik Opštine Inđija Vladimir Gak zatražio je od svih direktora javnih preduzeća izveštaje o dugovanjima koja su zastarela zbog neažurnosti prethodnih rukovodilaca. On smatra da je svaki prethodni direktor bio u obavezi da postupi prema zakonu i ne dozvoli zastaru, jer je to u opisu njihovog radnog mesta. On smatra da su novi direktori javnih preduzeća, stupajući na te funkcije preuzeli odgovornost , a osnovna je, da se ne dozvoli zastarevanje bilo koje vrste potraživanja jer se na taj način direktno ugrožava lokalni budžet.
-Kao što sam ja preuzeo odgovornost stupajući na funkciju predsednika Opštine Inđija, tako i svi direktori moraju da se ponašaju odgovorno i da rade u skladu sa zakonom. Insistiram da se pokrenu postupci za utvrđivanje pitanja odgovornosti prethodnih direktora za potraživanja koja su zastarela. Ukoliko to sadašnji direktori budu prećutali, smtraću im saučesnicima,a onda ću videti kako ću dalje postupati- rekao je Gak.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*