Inđija: Najviši pravni standardi za radnike javnih preduzeća

Opština Inđija, kao osnivač, i direktori tri javna preduzeće sa predstavnicima sindikata potpisali su kolektivne ugovore, kako bi radnici u ovim preduzećima imali najviši pravni standard po osnovu rada.

240 zaposlenih u inđijskim javnim preduzećima „Vodovod i kanalizacija“, „Ingas“ i „Komunalac“ dobili su nove kolektivne ugovore u skladu sa najvišim standardima prava zaposlenih u okviru zakona o radu. Na ovaj način se potvrdilo da je javni sektor najkorektniji poslodavac čime daje primer privatnim kompanijama da i oni u kolektivnim ugovorima obezbede sva zagarantovana prava radnika.

Opština Inđija je pružila punu podršku sindikalnim organizacijama u ovim javnim preduzećima u kreiranju kolektivnih ugovora, ali u skladu sa razvojnim planovima ukupnog javnog sektora. Posebne napore ulaže u obezbeđenje svih neophodnih uslova za efikasan rad.

„Želimo da stvorimo prave, odnosno dostojne uslove radnika u ovoj godini. Mi smo u prethodnom periodu pokazali da nam je to želja i danas smo to sproveli u cilj“, rekao je Vladimir Gak, predsednik Opštine Inđija.

Osposobljavanje javnih preduzeća za tržišno poslovanje nije samo stvar razvoja opštine, već i uslov za viši standard svih zaposlenih u javnim preduzećima.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*