Ин: Доказивање права пречег закупа земљишта

Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Инђија расписала је Јавни  позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини и Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Инђија за 2023. годину.

Захтеве са потребном документацијом заинтересовани су дужни да доставе Комисији за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Инђија непосредно на писарници општине Инђија или поштом, најкасније до 31. 10. 2022. године, у циљу утврђивања површине пољопривредног земљишта која се, у складу са Законом, опредељује за поступак  доделе пољопривредног земљишта.