Ин: Другим ребалансом буџета опредељена средства за запослене у новом вртићу и енергетске ваучере

На 60. седници Општинског већа у Инђији између осталог утврђен је предлог Одлуке о другом ребелансу буџета за текућу годину. Како је образложио председник те локалне самоуправе Владимир Гак, највећа промена односи се на средства намењена запосленима у Предшколској установи „Бошко Буха“ где је са отварањем новог објекта „Лабуд“ дошло до повећања броја запослених самим тим и већих трошкова за плате особља.

Осим предлога ребаланса, инђијски већници утврдили су предлог Одлуке о додели субвенција у виду енергетских ваучера које издаје општина Инђија. Како су образложили надлежни , право на ваучере имаће домачинства чији месечни приход не прелази 50 хиљада динара.

На 60. седници Општинског већа донета су Решења о давању сагласности на Измене и допуне програма пословања за 2022. годину ЈКП „Комуналац“, ПУ „Бошко Бух“а, ЦЗСР, Туристичке организације и Пословно-образовног центра.