Dodeljena sredstva za unapređenje izrade i sprovođenje efikasnih regionalnih i lokalnih javnih politika

Pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Ognjen Bjelić, uručio je danas  ugovore korisnicima koji su pravo na sredstva ostvarili na osnovu Konkursa za sufinansiranje projekata jedinica lokalnih samouprava za unapređenje izrade i sprovođenje efikasnih regionalnih i lokalnih javnih politika. Ugovore je potpisalo 13 lokalnih samouprava koje imaju izrađenu Strategiju razvoja i Akcioni plan koji mora da prati strategiju, naglasio je Bjelić.

Među 13 lokalnih samouprava koje su potpisale ugovor je i Opština Šid koja će dobijena sredstva iskoristiti za ruralni razvoj.

“Konkurs je prošlo 13 opština, i to su opštine različitog stepena razvijenosti, jer trudili smo se da rasporedimo sredstva svima pravilno. Menjaju se i uslovi  tržišta i života uopšte, pa je logično da se aktivnosti i mere u projektima takođe menjaju.  Akcioni planovi treba da budu živi dokumenti a ne mrtvo slovo, koji mogu da se menjaju u skladu sa novonastalom situacijom”, rekao je pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, Ognjen Bjelić.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*