Данас седница Општинског већа у Руми

LXVII седница Општинског већа Општине Рума ће се одржати 11.7.2022. године у Градској кући са почетком у 10.00 часова. За седницу је предложен следећи дневни ред:

 1. Нацрт Одлуке о бесповратном суфинансирању активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграда на територији општине Рума
 2. Нацрт Решења о одређивању мртвозорника на територији општине Рума
 3. Нацрт Oдлуке о подизању и одржавању споменика и скулптуларних дела на територији Општине Рума
 4. Нацрт Решења о образовању Комисије за споменичка обележја општине Рума
 5. Предлог Одлуке о расписивању јавног конкурса за избор крајњих корисника за спровођење мера енергетске санације породичних кућа и станова
 6. Предлог Правилника о ближим условима, поступку за остваривање права и висини субвенције у градском, приградском и међумесном превозу
 7. Разматрање захтева за Измену Плана Јавних набавки Општинске управе општине Рума
 8. Разматрање захтева за давање сагласности на Одлуку Надзорног одбора о расподели добити ЈП „Водовод“ Рума за 2021. годину
 9. Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Савета за управљање миграцијама и трајна решења
 10. Предлог Одлуке o измени и допуни Одлуке о додели средстава из буџета општине Рума за програме и пројекте из области спорта од значаја за општину Рума за 2022. годину
 11. Разматрање молбе за финансијску помоћ Ловачком удружењу „Фазан“ Доњи Петровци
 12. Разматрање молбе за финансијску помоћ Удружењу ECOrganization Рума
 13. Разматрање молбе за финансијску помоћ Ватрогасном друштву „Никинци“ из Никинаца
 14. Разматрање молбе за финансијску помоћ КУД „Бисер“ Путинци
 15. Текућа питања