Buđanovci: Dan polja kompanije „Pioneer“

Već po tradiciji jedna od najuspešnijih semenskih kuća kompanija „Pioneer“ organizovala je Regionalni dan polja u ataru Buđanovaca.

Na njivama Rade Lilića iz Buđanovaca isključivo Pioneer hibridi kukuruza. Setva je obavljena 10-og aprila, a predusev je bila pšenica. Ove godine ogledna parcela sa deset hibrida, koji su u veoma lošim agroekološkim uslovima dali izuzetan prinos. Svaki je rodio skoro osam tona po hektaru.

Lilić kaže da je zadovoljan hibridima ove renomirane semenske kuće i dodaje da će Pioneer sledeće godine biti jedini izbor.

– Nemam primedbi na Pioneer-ove kukuruze. Bolji su nego 2012., iako je ova godina bila sušnija i teža za proizvodnju. Za sad smo veoma zadovoljni, ističe Lilić.

Veliki broj poljoprivrednika bilo je na Regionalnom danu polja u Buđanovcima. Pojedini nemaju Pioneer-ove kukuruze na svojim njivama, ali vredi pogledati i na licu mesta se uveriti u prinos i kvalitet. Ovakvi dani polja su najbolja preporuka za sledeću proizvodnu godinu, kažu oni koji već godinama u strukturi setve koriste Pioneer-ove hibride kukuruza i postižu rekordne prinose.

U kompaniji Pioneer kažu da su zadovoljni prinosima kukuruza. Godina je bila teška, a tolerantnost na sušu i druge pogodnosti njihovih hibrida dale su očekivani rezultat. Preko osam tona suvog zrna je u ovoj godini rekord.

– Što se tiče proizvodnje, ovo je bila teška godina, tako je da je ovo neka realnost. Znamo da neki poljoprivredni proizvođači na svojim parcelama imaju i veći prinos, mnogi imaju i manji, zavisi gde je koliko bilo padavina, rekao je Miloš Matić, regionalni menadžer kompanije Pioneer

Kompanija Pioneer je jedna od retikh koja je i ove godine odlučila da se sve radi transparentno. Odmah nakon skidanja, merena je težina, ali i vlažnost zrna. Vlaga se kretala od 13 do 17 odsto što je izuzetno dobro, kažu u toj kompaniji. Prinos i vlaga bili su skoro identični na Dane polja u Sremskoj Mitrovici, koji je takođe organizovala ova semenska kuća.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*