Бројни радови у инђијским школама током распуста

Током летњег распуста у инђијским основним и средњим школама изводе се бројни радови. У Основној школи „Јован Поповић“ уређене су две учионице за ученике припремног предшколског програма.

Просторије су окречене, постављен је нови ламинат, тракасте завесе, клима уређаји, адаптирани су санитарни чворови и измештена је стара котларница у специјални контејнер.

Осим поменутих радова, у „Јован Поповић“ школи реновирана је учионица у приземљу образовне установе, окречени су ходници, купљен је нов намештај за две учионице и продужени боравак и климатизоване су две канцеларије.

Уграђена су и ПВЦ врата на улазу у фискултурну салу из правца парка, а у току су припремне радње за кречење хола у приземљу школе. Све радове финансира Општина Инђија а њихова вредност је 8,26 милиона динара.