Бројни радови Инђија – пута

Радници ЈП Инђија-пут ангажовани су на припреми путева, атмосферске канализације, сливника и упојних канала пред предстојећу јесењу сезону. Како је истакао Марко Гашић директор помнутог предузећа, у претходних неколико дана чишћена је атмосферска канализација у Инђији, сливници упојни бунари као и канали.

Такође, како казе Гашић чишћене су банкине поред коловоза, ручно су крпљени локални путеви широм општине, а у току је и обнова хоризонталне саобраћајне сигнализације где је акценат стављен на зоне у којим се налазе школе.

Гашић је истакао да су сви поменути радови део редовних активности  ЈП „Инђија-пут“ да се иззоде, пре свега, из безбедносних разлога свих грађана.