Заседали већници у Беочину

На последњој седници Општинског већа у Беочину већници су разматрали 19 тачака дневног реда, међу којима су најбитније оне које се тичу стипендирања ученика, студената, као и ученика и студената ромске националности.

Такође, донета је и одлука о додели субвенција у виду енергетских ваучера које издаје општина Беочин. На седници су усвојени и извештаји о раду ЈКП “Беочин”, ЈП “Топлана”, ПУ “Љуба Станковић” и Центра за социјални рад за претходну годину, а донета је и Одлука о спровођењу Јавног конкурса за именовање директора беочинске Топлане.

На седници су већници упознати и са иницијативом Спортског савеза Општине Беочин о додели годишњих спортских признања и доношење решења о додели награда Немањии Јовановићу, Наталији Пролић, Јовани Стјепановић и Велимиру Косовићу.