Zakazana XIII sednica Skupštine Opštine Ruma

XIII sednica Skupštine Opštine Ruma će se održati 25. oktobra sa početkom u 10.00 časova u konferencijskoj sali Kulturnog centra u Rumi. Za sednicu je predložen sledeći dnevni red:

1. Potvrđivanje novog odborničkog mandata.

2. Predlog Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave opštine Ruma za 2017. godinu

3. Predlog Strategije socijalne politike opštine Ruma

4. Predlog Izmena i dopuna Akcionog plana za unapređenje položaja Roma

5. Predlog Odluke o dodeli nagrada i javnih priznanja opštine Ruma

6. Predlog Odluke o uklanjanju snega i leda na teritoriji opštine Ruma

7. Predlog Odluke o zelenim površinama opštine Ruma

8. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o dodeli javnog ugovora za realizaciju projekta javno-privatnog partnerstva sa elementima koncesije za obavljanje delatnosti javnog prevoza putnika na teritoriji opštine Ruma i davanju saglasnosti na konačan nacrt Javnog ugovora o poveravanju obavljanja delatnosti javnog prevoza putnika na teritoriji opštine Ruma

9. Predlog Zaključka o usvajanju zahteva Nadzornog odbora JUP “ PLAN“ Ruma za davanje saglasnosti na Odluku o određivanju cene izrade urbanističkih planova, urbanističko-tehničkih dokumenata, urbanističkih uslova i ostalih usluga.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*