Voganj dobija kancelariju za ruralnu ekonomiju

Polovinom marta sa radom će početi Kancelarija za ruralnu ekonomiju sa sedištem u Vognju. U planu je i otvaranje kancelarije u Rumi što će velikom broju poljoprivrednika omogućiti lakše apliciranje za finanisjaka sredstva iz IPARD programe ili programe prekogranične saradnje. Zaintersovani poljoprivrednici dobiće svu potrebnu pomoć kako bi konkurisali na pravilan način i tako obezbedili velika sredstva za poboljšanje svoje poljoprivredne proizvodnje.

Poljoprivrednim proizvodjačima u Sremu uskoro će biti dostupna Kancelarija za ruralnu ekonomiju . Sedište će biti u Vognju a svima onima koji žele da konkurišu za sredstva iz IPARD ili programe prekogranične saradnje sada će biti daleko lakše da do željenih sredstava i dođu. U kancelariji će dobti pomoć od prikupljanja dokumentacije pa do isplate i kontrole trošenja sredstava.

Naša sagovornica Bojana Kuzmanović kaže da intersovanje poljoprivrednika iz ovih krajeva za sredstva IPARD – a  do sada nije bilo veliko, ali očekuje da će se situacija promeniti već sa prvim konkursom koji bi trebalo da bude raspisan u aprilu.

Ono što je za poljoprivrednike u Sremu važno je to da će bez previše problema doći do svog konsultatnta koji će im pomoći sa dokumentacija koja se predaje za apliciranje bude kompletirana, ali i koji će im otvoreno reći da li treba da konkurišu ili ne, odnosno da provere da li imaju određeni broj bodova koji im omogućava učešće na određenom konkusru. Ako gezadinstvo ne ispunjava te uslove odnosno nema dovoljno bodova, ne vredi konkurisati kaže naša sagovornica i dodaje da poljoprivrednici više pojedinsoti mogu dobiti na telefonski broj 064-4916898.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*