Воде Војводине: Тендер за уређење каналске мреже у Руми

Јавно водопривредно предузеће “Воде Војводине” из Новог Сада расписало је јавну набавку за извођење радова на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта на територији општине Рума.

Како се наводи у тендерској документацији у плану је уређење канала “Галовица” у сливу реке Саве и Слива канала “Врањ” у Катастарској општини Буђановци, затим уређење канала “Гранични” у сливу канала јарачка Јарчина у Катастарским општинама Добринци и Краљевци, као и за слив канала “Врањ” у катастарској општини Витојевци.

Радови подразумевају чишћење терена од корова и шибља, измуљавање канала, вађење пањева укљањање биљне вегетације.

Фото/ Архива