Visok prinos kukuruza, a sve manji stočni fond

Ove godine prinos kukuruza je kod svih poljoprivrednika bio izuzetno dobar. Sremci kažu, po jutru i više od šest tona, što je dovoljno da se uz trenutnu cenu dobro i zaradi. Od kukuruza mnogi su već nabavili repromaterijal za sledeću proizvodnu godinu, a značajne količine su i lagerovane. Sada kada ima dosta kukurza šteta je, kažu paori u Sremu, što nema stočarstva, i što je uzgoj svinja skoro ugašen.

Bez uzgoja svinja nekada nije bilo skoro nijedno domaćinstvo u Sremu. Tada se na njivama najviše gajio kukuruz, kao i sada, s tom razlikom što su najveće količine tada korišćene kao stočna hrana. Tada su bili puni obori i štale, a od njihove prodaje mnogo se više zarađivalo nego od prodaje kukuruza.

Pored uzgoja svinja, veoma razvijeno je bilo i govedarstvo. Bilo je to, kažu paori, srećno vreme kada se za tržište nije brinulo. Nakupci su iz svih krajeva tadašnje Jugoslavije dolazili na kućnu adresu i otkupljivali stoku. Dobro je tada bilo i onima koji su se bavili i uzgojem svinja, ali i govedarstvom.

Godinama se stočni fond u našoj zemlji smanjivao , mada bi se reklo da se u poslednje vreme situacija nešto poboljšava. Primera radi, u Republici Srbiji, 1. decembra 2019, u odnosu na 1. decembra 2018, veći je ukupan broj goveda za 2,3% i svinja za 4,3%, dok je manji ukupan broj ovaca za 4,1%,, koza za 2,4% i živine za 2,8%.U odnosu na desetogodišnji prosek 2009–2018, ukupan broj goveda manji je za 2,5%, svinja za 9,1%, koza za 12,9% i živine za 13,1%, a veći je broj ovaca za 0,7%.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*