У току изградња капеле у Кленку

На новом гробљу у селу Кленак у Руми у току су радови на изградњи нове капеле, која до сада није постојала. Радови осим изградње простора за испраћај, подразумевају и изградњу тоалета са пратећом инфраструктуром за довод воде и канализациони одвод.

Уговорена вредност радова је 9.4 милиона динара са ПДВ-ом, а средства су обезбеђена у буџету Општине Рума. Радови на изградњи нове капеле за испраћај почели су крајем априла ове године, а рок за завршетак радова је септембар 2022. године.

Весна Самарџија