“Stop nasilju nad ženama” nisu samo reči: Meridian fondacija poslala važnu poruku – PODIGNI GARD I ZAŠTITI SE! (VIDEO)

Stop nasilju nad ženama!

 

Nasilje nad ženama kao jedan od gorućih društvenih problema sve češće je predmet javnog diskursa i tematika o kojoj se redovno piše, čita, razgovara, ali koja u centar medijske pažnje dolazi tek onda kada nasilje poprimi ozbiljne posledice ili kada se završi tragičnim epilogom.

 

Istraživanje Svetske zdravstvene organizacije potvrdilo je prisustvo nasilja u preko 150 zemalja širom sveta, gde je pri tome svaka treća ženska osoba direktno ili indirektno pretrpela nasilje.

 

Srbija nema zvaničnu statistiku kada je femicid u pitanju, ali prema podacima sa kojima raspolaže Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost, u 2023. godini od posledica nasilja je ubijeno 27 žena, dok je broj zabeleženih slučajeva femicida tokom poslednje dekade premašio broj od 300 žena.

 

Kada se sagleda situacija u našoj zemlji, stanje je još alarmantnije uzimajući u obzir da se broj krivičnih prijava protiv vinovnika nasilja značajno povećava iz godine u godinu, bez tendencije za smanjenjem i opadanjem. Do sada je tokom ove kalendarske godine zabeleženo 27 slučajeva ubistava, a svaka treća ženska osoba u Srbiji u riziku je da bude izložena psihičkom, fizičkom ili seksualnom obliku nasilju, što je dovoljan pokazatelj o kakvoj se problematici radi.

 

Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama obeležava se svakog 25. novembra, a ovogodišnje obeležavanje ima poseban značaj za javnost obzirom da je globalna kampanja usmerena na preventivnu zaštitu žena i devojčica od upotrebe bilo kog oblika nasilja. Programom prevencije nasilja teži se promovisanju jednakosti i kreiranju ambijenta u kome svaka žena i devojčica može živeti slobodno, bez straha od nasilja.

 

Fizičko nasilje, ipak, nije jedini oblik sa kojim se žene tokom svog života susreću. Diskriminacija, agresija i mnogi drugi oblici psihičkog i verbalnog nasilja ponekad znaju da ostave mnogo ozbiljnije posledice i nanesu neizbrisive tragove u životima svih nas.

 

I pored iznetih podataka, nasilje nad ženama je problem koji zahvata čitavo društvo i za čije prevazilaženje je potrebno uključivanje svakog od nas. Jedino zajedničkim angažovanjem pojedinaca, instititucija i medija možemo stvoriti okruženje u kome nema mesta nasilju.

 

U cilju podizanja svesti o važnosti prevencije i borbe protiv nasilja, jačanja položaja žena u društvu, kao i pružanja podrške onim licima koji su bili žrtve bilo kog vida nasilja, kompanija Meridian godinama unazad radi na jačanju i osnaživanju, kao i na podsećanju koliko je ova tema važna za čitavo društvo.

 

Kompanija Meridian više decenija svojim aktivnim angažovanjem želi da skrene pažnju na problem nasilja u društvu i podigne svest čitave zajednice o potrebi zajedničkog delovanja u borbi protiv bilo kog oblika nasilja, najčešće onoga usmerenog prema ženama. Za kompaniju Meridian borba protiv nasilja podrazumeva i pravovremenu reakciju i prijavu nasilnika, kao i podršku svim žrtvama.

 

https://youtu.be/miDTJCkNyS8

 

 

Za nasilje nema opravdanja!

 

Povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, Meridian fondacija podseća javnost da rešavanje ovog kompleksnog problema mora biti od prioritetne važnosti, ne samo u radu državnih organa, nego i u poslovnom okruženju, koje ima nemerljiv doprinos u pružanju i promovisanju pravih kulturnih vrednosti, toleranciji i uzajamnom poštovanju.

 

Duže od dve decenije, Meridian sopstvenim primerom i modelom poslovanja iskazuje spremnost da kao  svojevrsni lider društvene odgovornosti u Srbiji, aktivno zauzme za rešavanje mnogih društvenih problema i kroz set svojih CSR akcija ukaže na značaj politike rodne ravnopravnosti, ekonomskog osnaživanja žena i nulte tolerancije svakog segmenta nasilja i diskriminacije.

 

Žene zaslužuju životno okruženje u kome se osećaju sigurno i bezbedno.

 

Podigni gard i zaštiti se – prijavi nasilje!

 

Stop nasilju nad ženama!