Stigle vakcine protiv gripa!

Domu zdravlja Ruma je 14.10.2019. isporučena količina od 2500 doza vakcina
protiv gripa od čega je 150 namenjeno Gerontološkom centru “Srem”.
U skladu sa Pravilnikom o programu obavezne i preporučene imunizacije stanovništva
protiv određenih zaraznih bolesti, vakcinacija protiv gripa se sprovodi kod sledećih
populacionih i grupa sa povećanim rizikom:
1. Svih lica starijih od šest meseci života sa:
hroničnim poremećajima plućnog sistema (uključujući astmu),
hroničnim poremećajima kardiovaskularnog sistema (isključujući
hipertenziju),
metaboličkim poremećajima (uključujući šećernu bolest, gojaznost sa
BMI> 40),
bubrežnom disfunkcijom, hemoglobinopatijom,
hroničnim neurološkim poremećajima,
imunosupresijom (uključujući osobe sa HIV/AIDS, osobe sa funkcionalnom
ili anatomskom asplenijom),
kao i kod primaoca transplantata.
2. Prema epidemiološkim indikacijama vakcinacija se sprovodi: kod lica
smeštenih i zaposlenih u gerontološkim centrima; kod dece, omladine i starih
lica smeštenih u socijalno-zdravstvenim ustanovama i kod lica zaposlenih u
tim ustanovama, kao i kod lica zaposlenih u zdravstvenim ustanovama.
3. Kod trudnica uz konsultaciju izabranog ginekologa

Za potrebe vakcinacije pacijenti se javljaju svom izabranom lekaru (za odrasle,
pedijatru ili ginekologu) radi zakazivanja termina.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*