Stara Pazova: Kuće za pet porodica sa Kosova i Metohije

U Opštini Stara Pazova dodeljeni su ugovori za kupovinu kuće sa okučnicom za pet interno raseljenih porodica sa Kosova i Metohije. Ugovore im je uručio predsednik Đorđe Radinović. U pitanju je realizacija projekta Komeserijata za izbeglice Republike Srbije vredan 11,5 miliona dinara u kojem pomenuta lokalna samouprava učestvuje sa 10 odsto sredstava.
Pet interno raseljenih porodica sa Kosova i Metohije sada imaju svoj krov nad glavom zahvaljujući Republici Srbiji i Opštini Stara Pazova koja je učestvovala u kupovini seoskih kuća sa okućnicom. Zbog toga, kako kažu, osećaju se dosta rasterećenije i sigurnije.
Komisija Povereništva za izbeglice Opštine Stara Pazova donela je, na sednici održanoj 05. februara, Predlog liste reda prvenstva za dodelu pomoći za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom i dodatne pomoći namenjene za građevinski ili drugi materijal. Svi korisnici koji su učestvovali u ovom projektu, imaju boravište ili prebivalište na teritoriji Opštine Stara Pazova.
„Do sada smo imali nekoliko projekata namenjenih za ovu ciljnu grupu i na ovaj način smo otkupili smo dosta kuća. Uskoro nas čeka i potpisivanje ugovora za donaciju građevinskog materijala isto za interno raseljena lica, a za izbegle i prognane imamo još više programa jer njih ima mnogo više na teritoriji naše opštine“, rekla je Dragana Barjaktarović, Opštinska poverenica za izbeglice.
Ugovore u ime Opštine Stara Pazova potpisao je predsednik Đorđe Radinović koji je podsetio da je projekat Komesarijata za izbeglice Republike Srbije vredan 11,5 miliona dinara iz budžeta Opštine Stara Pazova sufinansiran sa 10%. Svakoj porodici je odobreno po 9500 evra za kupovinu kuće i 1500 evra za adaptaciju, u dinarskoj protivvrednosti.
„Želja opštine je da što više rešavamo stambena pitanja ljudi koji to nisu u mogućnosti. Do sada je bilo dosta ovakvih ugovora i smatramo da ćemo do 2020. godine rešiti stmbeno pitanje svih onih, koji su nažalost ostali bez svojih kuća“, istakao  je Đorđe Radinović, predsednik Opštine Stara Pazova
 Prema Pravilniku o uslovima i kriterijumima za dodelu pomoći za poboljšanje uslova stanovanja porodica interno raseljenih lica kroz otkup seoskih kuća, korisnici su mogli da otkupe kuće na teritoriji cele Republike Srbije. U okviru ovog projekta otkupljene su tri kuće na teritoriji opštine Stara Pazova (u Novoj Pazovi, Vojki, Belegišu), jedna kuća na teritoriji opštine Irig (Krušedol) i jedna na teritoriji grada Sremska Mitrovica (Šuljam).

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*