Stara Pazova: Elektronski dnevnici u OŠ „Heroj Janko Čmelik“

Osnovna škola „Heroj Janko Čmelik“ iz Stare Pazove uključena je u pilot projekat Ministartsva prosvete „E- prosveta“.

Od septembra u toj obrazovnoj ustanovi biće u primeni elektronski dnevnik, koji treba da omogući nastavnicima, razrednim starešinama i direktorima brz, jednostavan i pouzdan način vođenja evidencije, a roditeljima da pristupe podacima iz dnevnika o svom detetu.

Elektronski dnevnik samo je jedan od pet servisa u okviru projekta „e-prosveta“. Projektom je između ostalog planirana i elektronska lektira.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*