Sremska Mitrovica: Savska voda ispravna za kupanje

Savska voda u Sremskoj Mitrovici  ispravna je za kupanje, navodi se u saopštennju Javno komunalnog preduzeca Komunalije Sremska Mitrovica. Analizu savske vode izvrsio je Zavod za javno zdravlje Sremska mitrovica 10. avgusta na sledećim lokalitetima: Reka Sava-Mala plaža, Reka Sava-Gradska plaža, početak plaže, Reka Sava-„Bogaz“, Reka Sava-„Dispanzer“. Analizama je utvrđeno da savska voda na navedenim lokalitetima odgovara zahtevima Uredbe o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*