Sremska Mitrovica deo projekta u vezi sa unapređenjem programskog budžetiranja

Sremska Mitrovica je prošla na konkursu unapređenja programskog budžetiranja. Radi se o jednom od najvećih projekata svih lokalnih samouprava u Srbiji, koji finansira Evropska unija, sprovodi Stalna konferencija gradova i opština, a učešće u svemu uzima Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu.

U ovaj vid reforme ušla je 41 lokalna samouprava u Srbiji. To je zahtevan vid budžetiranja. Sastoji se od dve komponente: oblast upravljanja imovinom i podrške za planiranje i programsko budžetiranje.

„Mi želimo dalje da napredujemo, uredili smo programski budžet i već smo samim ovim rangiranjem ocenjeni kao jedna od lokalnih samouprava koja je dalje odmakla u tom procesu, ali mi ne želimo da se zaustavimo, već želimo da proces budžetiranja u našem gradu bude na daleko boljem nivou, i transparentan i dostupan građanima, izjavio je Duško Šarošković, načelnik GU za budžez i lokalni ekonomski razvoj Grada Sremska Mitrovica.

Ovo znanje koje se stiče u oblasti budžetiranja je nezamenljivo. Javne finansije se unapređuju, a imovinom se upravlja racionalno.

„Sremska Mitrovica je jedan od šampiona kada je u pitanju primena programskog budžeta. Najverodosnije primenjuju metodologiju i to za sada izgleda veoma dobro, rekao je Aleksandar Marinković, koordinator SKGO.

Predstavnici SKGO su posetili Sremsku Mitrovicu u cilju razmene informacija i postizanja dogovora u vezi sa daljom realizacijom ovog projekta. U pitanju je EXCHANGE  5 koji daje maksimalnu podršku dovođenju finansija u red.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*