Sremska Mitrovica: 2017. godina u znaku velikih investicija za JKP „Vodovod“

Proteklu godinu najvećim delom su obeležili infrastrukturni radovi u sklopu dve najveće investicije u gradu. U zonama izgradnje podvožnjaka, jedne kružne raskrsnice i bazena JKP Vodovod je radilo rekonstrukciju i izgradnju vodovodne i kanalizacione mreže. Ti radovi su uspešno i kvalitetno završeni u predviđenom roku i u korektnoj saradnji sa drugim izvođačima radova. Trasa je obuhvatila kružnu raskrsnicu kod Elektrovojvodine, kao i ulice koje se nalaze u njenoj i blizini podvožnjaka: dr Milana Kostića, Planinskoj, Miloša Obilića, dr Dušana Popovića i Fruškogorskoj. Ukupno je rekonstruisano 34 vodovodna i 21 kanalizacioni priključak. Postavljeno je 670 m novih cevovoda vodovoda i 265 m fekalne kanalizacije. Uz to, posao je obuhvatio i izgradnju 6 šahtova za potrebe vodovoda i 7 – za kanalizaciju.

Svi novi elementi koji su ugrađeni u sistem vodosnabdevanja omogući će potrošačima kvalitetniju isporuku vode, bez kvarova i zastoja. Takođe, sistem odvođenja otpadnih voda izgradnjom nove kanalizacije funkcionisaće stabilnije i prema propisanim standardima.

Za potrebe bazena kod hale „Pinki“ urađeno je oko 500 metara fekalne i atmosferske kanalizacije, kao i priključak na kanalizacionu i vodovodnu mrežu.

I pored prioriteta u gradu, određenom dinamikom nastavljeni su radovi na izgradnji vodovodne mreže u Noćaju i Ravnju. U Ravnju je položeno oko 500 metara novog cevovoda ali je odziv meštana nešto slabiji i ovom prilikom nadležni u Vodovodu upućuju apel na njih da dođu Projektni biro tog javnog preduzeća i podnesu zahtev za priključak na vodovodnu mrežu, kako bi sebi i članovima svog domaćinstva obezbedili kvalitetnu pijaću vodu.U Noćaju je do sada  izvedeno oko 150 priključaka i taj posao će biti intenziviran sledeće godine.

Na inicijativu Saveta Mesne zajednice Mačvanska Mitrovica, radnici sremskomitrovačkog Vodovoda početkom 2017.godine završili su radove na postavljanju novog azbest-cementnog cevovoda prečnika 110mm, u dužini od 135m u naselju Modran u Mačvanskoj Mitrovici. Time je rešen višegodišnji problem smanjenog pritiska koji je postojao zbog čestih kvarova i curenja. Stari cevovod je u sklopu pomenutih radova stavljen van funkcije. Ovim je  stabilizovan pritisak u distributivnoj mreži kako u pomenutom naselju, tako i u Noćaju i Salašu Noćajskom. Radove u vrednosti oko 250 hiljada dinara finansiralo je JKP Vodovod sopstvenim sredstvima.

U  lokalnim sistemima vodosnabdevanja u Divošu i Bosutu ugrađen je uređaj „hlorogen“ koji je u funkciji postizanja zdravstvene ispravnovsti vode za piće po najvišim standardima. Ranijih godina se dezinfekcija vode obavljala  pomoću hlorinatora i uz stalni nadzor službe zadužene za lokalne crpne stanice. Međutim, nova tehnologija i savremen način rada obezbeđuju  efikasniju zaštitu pijaće vode.  Vrednost ovih radova je nešto preko 17 500 000 dinara. Sredstva su udružili Uprava za kapitalna ulaganja AP Vojvodine koja je u ovaj projekat uložila 11 500 000 dinara i Grad Sremska Mitrovica sa izdvojenih blizu 6 000 000 dinara.

Važan posao urađen je i na FCS “Batutova” koja je jedna od najvažnijih u sistemu kanalizacije, a u čijem sastavu je  6 crpnih stanica. S obzirom da je njen zadatak izdizanje fekalnih voda na veću kotu i njihovo kanalisanje do glavnog kolektora FCS “Čikas”, ovim radovima se bitno utiče na funkcionalnost celokupnog sistema.U cilju sprečavanja zagušenja pumpi  i neadekvatnog protoka otpadnih voda ,urađena je sanacija postojeće rešetke. Mulj i drugi čvrsti otpad očišćeni su ručno, a rešetka je postavljena u položaj koji će ubuduće omogućiti jednostavnije i lakše održavanje.

Kraj godine doneo je Vodovodu i jedan problem na koji je adekvatno odgovoreno. Reč je o oštećenju bunara B 1 u Divošu, što je dovelo do narušavanja kvaliteta vode za piće.Taj bunar je izgrađen  1994.godine i jedino je izvorište za vodosnabdevanje sela. Naloženo je hitno bušenje novog bunara na već postojećoj lokaciji. Sve pripremne radnje su završene što je brže bilo moguće, a prema planu posao bi mogao biti završen početkom naredne godine. Ukupna vrednost nabavke iznosi 4.000.000,00 dinara, a sredstva su  obezbeđena iz sopstvenih prihoda “Vodovoda”.

Borislav Babić, v.d.direktora JKP Vodovod u izjavi za medije naglasio je da je zadovoljan onim što je urađeno i načinom na koji je urađeno tokom protekle godine. On je posebno izdvojio  neprekidno angažovanje radnika na  izgradnji podvožnjaka i bazena, kada se radilo i prekovremeno i vikendom, kako bi se ispoštovali rokovi. Istovremeno, vodosnabdevanje je tokom ove godine funkcionisalo bez problema u uslovima ekstremno niskih temperatura tokom zime i visokih, tokom leta. „Sistem je spreman i za ovu zimsku sezonu, a u tom kontekstu apelujemo na naše potrošače da adekvatno i na vreme zaštite vodomere kako ne bi dolazilo do pucanja stakla na njima, i kako bi se izbegli i troškovi, ali i problemi u očitavanju potrošnje“, rekao je Babić. On je dodao da Mitrovčani iz gradskog vodovoda piju vodu za piće po svim propisanim standardima i prema parametrima Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće. O tome kontinuirano brinu svi zaposleni u Vodovodu, u skladu sa svojim zaduženjima.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*