СП: Нови смерови у Економској школи

Економска школа у Старој Пазови, у оквиру дуалног образовања, следеће године уводи смер кувар и туристички техничар.

Образовни профили се уводе пратећи потребе привреде а за дуално образовање је карактеристично да се већи део наставе, као што ће то бити код будућих трговца и туристичких техничара, изводи у компанијама, које су акредитоване од Привредне коморе.

Мина Ђурић

Фото/ Еконмско трговинска школа