SM: ZBRINJAVANJE OTPADNE AMBALAŽE SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA

 

Udruženje proizvođača sredstava za zaštitu bilja – SECPA, u saradnji sa Poljoprivrednim stručnim službama Srema, tokom jula meseca, organizovaće prikupljanje otpadne ambalaže sredstava za zaštitu bilja na teritoriji Grada Sremska Mitrovica.
U utorak 13.juna, u mitrovačkoj Gradskoj kući, održan je sastanak sa predstavnicima seoskih mesnih zajednica, gde je predstavljen raspored preuzimanja ambalažnog otpada za 2017.godinu. Na važnost i značaj ove akcije ukazao je inženjer poljoprivrede Sava Popović, koordinator projekta.

Sredstva za zaštitu bilja imaju važnu ulogu u postizanju većih prinosa i poboljšanju kvaliteta poljoprivrednih proizvoda. Zajedno sa sredstvima za zaštitu bilja, na tržište dospeva i ambalaža koja nakon upotrebe sredstava za zaštitu bilja postaje otpad. Ovom akcijom, Udruženje SECPA omogućava adekvatno zbrinjavanje ambalažnog otpada, umesto da se baca na deponije ili u prirodu, pali ili zakopava.

Domaćin sastanka bila je Agencija za ruralni razvoj Grada Sremska Mitrovica i Gradska uprava za poljoprivredu i zaštitu životne sredine.

RASPORED PRIKUPLJANJA AMBALAŽNOG OTPADA NA TERITORIJI SREMSKE MITROVICE:

10.jul
BOSUT – 15:00 do 17:00

11.jul
KUZMIN – 11:00 do 12:00
MARTINCI – 12:30 do 14:00
SREMSKA MITROVICA – 14:30 do 15:30

12.jul
LEŽIMIR – 8:00 do 9:00
MANĐELOS – 9:30 do 11:00
GRGUREVCI – 11:30 do 12:30
VELIKI RADINCI – 13:00 do 14:00
ŠAŠINCI – 14:30 do 15:30
JARAK – 16:00 do 17:00

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*