СМ: Завршава се кречење зграда

 

У Сремској Митровици у току је кречење унутрашњости стамбених заједница преко предузећа Градско становање.

Градско становање у овој години завршава петогодишњи циклус кречења унутрашњости стамбених заједница.

Градско становање основано је 2016. године. У надлежности овог предузећа је око 6000 стамбених јединица са теритоије Града Сремка МИтровица.

Татјана Међедовић