SM: Održana osma sednica Skupštine grada

Na dnevnom redu osme sednice Skupštine grada Sremska Mitrovica prve tačke bile su predlog Odluke o donošenju plana detaljne regulacije radne zone „Izvorište“ Regionalnog Vodovoda „Istočni Srem“ „Sava 1“ u k.o. Jarak, kao i predlozi Odluka o izradi plana detaljne regulacije stambenog bloka Ledine 1 i Ledine 2 u k.o. Laćarak. Prema rečima mitrovačkog gradonačelnik Vladimir aSanadera, reč je o bespravno izgrađenim objektima na državnom zemljištu.

– Sa ovim planom mi ćemo građanima omogućiti da legalizuju svoje objekte, da konačno reše statuse svojih placeva i svojih nelegalnih objekata. Takođe ćemo stvoriri mogućnost za izgradnju infrastrukture u ovom delu Laćarka, jer tamo još uvek nisu odvojene parcele za privatnu javnu namenu.to ćemo učiniti upravo ovim planovima detalje regulacije koji su usvojeni, rekao je gradonačelnik Sanader i dodao da će lokalna samouprava uspeti da naplati placeve koji su uzurpirani u prethodnih 30-ak godina, a građani će konačno moći svoje objekte da imaju u vlasništvu.

Što se tiče lokalnog akcionog plana, gradonačelnik Sanader kaže da se on odnosi na stručnu praksu, koja je predviđena budžetom grada. Ove godine će to biti malo skromnije, uz angažovanje samo potrebnih kadrova.

Skupština grada Sremska Mitrovica usvojila je i periodični izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu grada za period od prvih šest meseci tekuće godine. Načelnik gradske uprave za budžet i lokalni ekonomski razvoj Duško Šarošković rekao je da je u prvoj polovini godine realizovano sve što je bilo planirano.

– Za šest meseci grad je ostvario prihode nešto niže od polovine planiranih što je u granicama očekivanog, jer je uvek prva polovina ginde nešto slabija, naročito u prvom i u drugom mesecu. Srazmerno tome su bili i rashodi, oni su ostvareni čak u nižem iznosu nego što je bilo prikupljenih sredstava u prvih šest meseci. Ništa nije poremećeno, naprotiv svi projekti koji su planirani, realizovani su onako kako je bilo zacrtano, rekao je načelnik Šarošković.

Na sednici su imenovani i vršioci dužnosti direktora ustanova za kulturu, među kojima su Rajko Sekulić u Biblioteci „Gliogrije Vozarović“, Zoltan Hegediš u Centru za kulturu „Sirmiumart“, dok će Dušan Drča vršiti dužnost direktora u Ustanovi za negovanje kulture „Srem“. Novoimenovani direktori Zoltan Hegediš i Dušan Drča vrlo rado prihvataju nove izazove.

– Trudićemo se da unapredimo rad ustanova, uz nove ideje, inovacije i da poboljšamo sve ono što je potrebno, u cilju što boljeg kulutrnog života našeg grada, rekli su v.d. direktori ustanova kulture.

Na mestu člana Gradskog veća ostavku je podneo Branko Gvozdenović iz SRS, a imenovana je Jelena Milošević iz iste političke partije.

sk1

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*