СМ: Конкурс за младе пољопривреднике

Сремскомитровачка Агенција за рурални развој расписала је конкурс за доделу средстава младим пољопривредницима до 40 година старости. За ове намене опредељено је шест милиона динара, а максималан износ по једној пријави не може бити већи од 200.000 динара за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава одосно 250.000 динара за инвестиције које се односе на прераду меса и млека.

Агенција за рурални развој Града Сремска Митровица расписала је конкурс за доделу средстава младим пољопривредницима. Предмет конкурса је почетна помоћ за покретање пословања за младе пољопривреднике и развој малих пољопривредних газдинстава кроз подстицање инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава.

Максималан износ по једној пријави не може бити већи од 200.000 динара за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава одосно 250.000 динара за инвестиције које се односе на прераду меса и млека.

Пријаве се подносе до 1.јуна, а све додатне информације пољопривредници могу добити у просторијама Агенције за рурални развој, на адреси Светог Димитрија 6 као и на сајту агенције.

 

Биљана Селаковић

Фото/Илустрација